Księgowość

I. Jesteśmy wyspecjalizowani w indywidualnej obsłudze firm na miarę potrzeb każdej z nich. Wychodzimy z założenia, że księgowość jest integralnym elementem działania firmy i musi być zsynchronizowana i zintegrowana z pozostałymi procesami biznesowymi. Wykorzystując narzędzia IT i istniejące możliwości prawne poszukujmy rozwiązań, które usprawniają obieg wewnętrzny i zewnętrzny firmy w zakresie dokumentacji, raportowania i kontaktów z administracją. Celem jest uzyskanie realnych korzyści wynikających z mniejszych kosztów ponoszonych przez firmę / klienta w związku z działaniami administracyjnymi.

Skupiamy się na analizie i optymalizacji:

1. obiegu wenętrznego dukumentów

2. obiegu zewnętrznego dokumentów

3. relacji z administracją: deklaracje podatkowe, ZUS, NBP, raporty specjalne itp.

II. Drugim filarem neszej działalności jest wsparcie księgowe dla filii spółek zagranicznych zakładanych w Polsce. Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala na wskazanie optymalnych rozwiązań w ralacjach pomiędzy spółką matką i spółką zależną i zoptymalizwoanie kosztów i obciążeń formalnych i finansowych.

III. Poprzez naszą spółkę w Hiszpanii świadczymy usługi księgowe i doradcze we wszystkich wyżej wskazanych aspektach dla spółek Polskich zakładanych w tym kraju.

Więcej informacji na info@icmpoland.com

Comments are closed.