Telemedycyna

Leave a comment

Telemedycyna jest to nowe pojęcie w medycynie. Określenie to zwiera w sobie wszelkie działania diagnostyczne i lecznicze podczas których, lekarz i pacjent, lub zespół lekarzy współpracują niezależnie od miejsca w którym realnie się znajdują.

Ostatnie lata to bardzo intensywny rozwój technologii telemedycznych. Ich celem jest usprawnienie i ułatwienie opieki nad pacjentem, a tym samym polepszenie wyników leczenia.

W niedalekiej przyszłości będziemy świadkami wprowadzania technologii, które będą rewolucjonizowały nie tylko sposoby leczenia i diagnostyki, ale też cały model relacji pomiędzy lekarzem i pacjentem, pomiędzy pacjentem i systemem opieki zdrowotnej.

Zapraszamy na naszą stronę www MDT Medicacal.

Comments are closed.